L’administraziun cumünela da Zuoz spordscha üna

Plazza da giarsunedi (commerzianta/commerziant) cun cumanzamaint ils 1. avuost 2023.

 

Quist giarsunedi vario ed interessant, ma eir pretensius segua il model d’instrucziun da la branscha „administraziun publica“ e cuntegna üna scolaziun fundeda i’l ram da commerzi ed i‘ls singuls sectuors da l‘administraziun cumünela.

Termin d‘annunzcha:
Scolars e scolaras da scoula secundara cun buna volunted paun inoltrer lur annunzcha cun attestats fin ils 12 avuost 2022 a:

Administraziun cumünela Zuoz
Patrick Steger
Chesa Cumünela
7524 Zuoz

Infurmaziuns:
Patrick Steger, chanzlist
per e-mail: p.steger@zuoz.ch u telefon suot 081 851 22 29

 

A+
A-