Infurmaziun als abitants da Zuoz

Il cumün da Zuoz sustegna eir per la stagiun d‘inviern 2023/2024 la cumpra d’üna carta da skis stagiunela cun ün import da CHF. 150.00 per promouver il sport da skis alpin. Que’s tratta da la nouva carta annuela PIZcard365.

L’import vain pajo a tuot ils iffaunts da scoula da la vschinauncha da Zuoz ill’eted da 6 fin l’accumplimaint dal 16evel an, chi sun oblios dad ir a scoula, e po gnir retrat in preschantand l‘abunamaint a partir da dalum tar la chascha cumünela.

Zuoz, in november 2023                             
Il cussagl cumünel da Zuoz

A+
A-