Infurmaziun als abitants da Zuoz

Il cumün da Zuoz subvenziunescha eir per la stagiun 2020/2021 la cumpra d’üna carta da stagiun cun ün import da frs. 150.– per promouver il sport da skis alpin.

L’import vain pajo a tuot ils iffaunts da scoula da la vschinauncha da Zuoz ill’eted da 6 fin l’accumplimaint dal 16evel an ed oblio dad ir a scoula, e po gnir retrat in preschantand l‘abunamaint a partir da dalum tar la chascha cumünela.

Zuoz, 5 november 2020
IL CUSSAGL CUMÜNEL DA ZUOZ

A+
A-