Infurmaziun als abitants da Zuoz

Il cumün da Zuoz sustegna eir per la stagiun d‘inviern 2022/2023 la cumpra d’üna carta da skis stagiunela cun ün import da frs. 150.00 per promouver il sport da skis alpin.

L’import vain pajo a tuot ils iffaunts da scoula da la vschinauncha da Zuoz ill’eted da 6 fin l’accumplimaint dal 16evel an, chi sun oblios dad ir a scoula, e po gnir retrat in preschantand l‘abunamaint a partir da dalum tar la chascha cumünela.

Zuoz, 9 november 2022                           
Il cussagl cumünel da Zuoz

A+
A-