Societed da promoziun Zuoz

Sur da nus

L’ingaschamaint da la societed da promoziun Zuoz es per sgürer l’infrastructura dals lifts a Zuoz a lungia vista e dad augmanter l’attractivited da Zuoz per indigens e possessuras e possessuors da seguondas abitaziuns in dialog cullas autoriteds. Impü vain promovieu il barat ed il discuors traunter indigens e possessuras e possessuors da seguondas abitaziuns cun evenimaints da cumpagnia.

La societed es gnida fundeda dal 2003 cur cha ca. 20 fundaturas e fundatuors – indigens e possessuras e possessuors da seguondas abitaziuns – sun tschantos vi dad üna maisa per discuter imsüras pussiblas per sustegner l’implaunt da skis a Zuoz. In quist connex es gnida fundeda la societed da promoziun. Quista ho in seguit pudieu sustegner la modernisaziun dals lifts cun imports considerabels.

Per la fabrica da la nouva s-chabellera da Chastlatsch ho la societed da promoziun eir sustgnieu la tschercha da nouvs sponsuors. Ulteriurs imports sun gnieus spüerts per la nouva s-chabellera dad Albanas e per l’infrastructura da l’innaivaziun, üna part cha nu’s po renunzcher in üna destinaziun da skis moderna.

Per cha la destinaziun da skis per famiglias a Zuoz resta attractiva saron nouvas fabricas eir ün bsögn in futur. La societed da promoziun es pront da sustegner imsüras adattedas eir in futur.

Termins

20.12.2023  Avertüra lifts e s-chabelleras Zuoz
23.12.2023  Test da skis a Zuoz
27.12.2023  Aperitiv per l'inauguraziun da la stagiun 23/24, Pizzet
29.12.2023  "Zuozer Gespräch"
22.02.2024  Radunanza generela societed da promoziun

Actuel

La societed da promoziun ho actuel 302 commembras e commembers.

Contact

Societed da promoziun Zuoz
Patrick Steger
c/o Gemeinde Zuoz
Plaz 6
CH-7524 Zuoz

info@foerderverein-zuoz.ch
Tel. +41 81 851 22 29

Documainta

Partenaris

Organisaziuns, dittas e locals chi sun collios culla societed da promoziun:

Sessel- und Skilifte Zuoz AG
Schweizer Skischule Zuoz – La Punt
Restaurant Pizzet
Bar Buera

La suprastanza

La suprastanza as cumpuona our dad indigens e possessuras e possessuors da seguondas abitaziuns chi haun grand interess vi dal svilup da l’implaunt da skis. La suprastanza es tschernida per trais ans (2023 - 2025)

 

Dvanter commembra u commember

Indicaziuns persunelas
Adressa domicil
Adressa seguond’abitaziun
Commembranza
Buttons
A+
A-