Pumpiers

In cas d'urgenza adüna a disposiziun

Ils pumpiers da Zuoz stüzzan fös, salvan persunas e bes-chas our da situaziuns prievlusas e staun a disposiziun in cas d'accidaints cun öli e chemia. Tres il larg spectrum d'ingaschamaint sun ils pumpiers salveders per tuot ils cas d'urgenza, da di e da not. Ils pumpiers sun ün'instituziun fich fideda e giodan la stima da la populaziun.

Clam d'agüd: 118

Oblig da fer servezzan

Per regla sun homens scu eir duonnas nubilas (sainza iffaunts pitschens u chi vaun a scoula) cun domicil a Zuoz, inclus ils esters cun permiss B, suottamiss a l'oblig da fer servezzan da pumpiers (milizia) da Zuoz. Quist oblig cumainza cul 19evel an da vita (a partir dals 1. schner) e finischa cul 42evel an da vita acclumplieu. L'oblig vain accumplieu cun fer serverzzan da pumpiers activ u cun pajer üna taxa da cumpensaziun.

Contact

Consorzi da pumpiers La Plaiv
Comandant Roman Parli
CH-7524 Zuoz

A+
A-