Uffizi da fabrica

Incumbenzas e cumpetenzas

L'uffizi da fabrica da la vschinauncha da Zuoz sto a disposiziun per:

  • Dumandas da fabrica
  • Planisaziun locala

Cumischiun da fabrica

  • Depüteda fabricas (presidenta)
  • Lotar Camichel
  • Marco Salzmann
  • Remo Albertin
  • Daniel Fuchser (specialist)
  • Gian Reto Marugg (persuna da l'arte)

L'uffizi da fabrica nun es adüna occupo. Per plaschair fixer ouravaunt ün termin.

Contact

Gian Reto Marugg e Daniel Fuchser
Uffizi da fabrica
+41 81 851 22 23
bauamt@zuoz.ch

Ils seguaints formulers e links sun in lingua tudas-cha

A+
A-